Kodris İle Kodlama Atölyelerimiz Çok Yakında Başlıyor

8-16 yaş arasındaki çocuklara kodlama öğretmek amacıyla kurulan %100 yerli bir platform olan KODRİS ile çok yakında atölyelerimize başlıyoruz.

Kodlama ve algoritma ile çocuklar 21. yüzyıl becerilerinden; problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi, sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi ve en kısa çözüm önerileri sunabilmeyi kazanırlar. Çünkü; öğrenciler algoritma mantığını kavradıklarında her şeyin belirli bir düzen içerisinde gerçekleştiğini, belirli bir sıra ile olmadığı zaman yapılması gereken işlemlerin gerçekleşmediğini kavrarlar. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısında da çok önemlidir.

Algoritmik düşünme, analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi çağımızın becerilerinin önemini farkeden bir çok gelişmiş ülke bu yolda eğitim sistemlerinde köklü değişiklik yapma yoluna gitmişlerdir. ABD, İngiltere, Fransa, Finlandiya, Almanya, Güney Kore, İsrail gibi ülkeler 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi ile bu becerileri kazandırmak amacıyla ilkokuldan itibaren eğitim müfredatlarına kodlama dersini eklemişlerdir.

Kodris platformu temel olarak ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde gereksinim duyulan ve öğrencilerin algoritmik/bilişimsel düşünme becerilerini arttırarak ileri düzeyde bilgisayar becerisi için temel oluşturmayı sağlayan e-öğrenme imkanı sunmaktadır.

Konusu itibariyle Kodris, özel ve devlet okullarında AR-GE si yapılmış (Farklı yaş gruplarına göre öğrenme düzeyi vs.), müfredatı olan, oyun temelli, online, öğrenci-öğretmen etkileşimi olan, algoritma kurmayı öğreten, gerçek bir kodlama dili öğreten online e-öğrenme platformudur.

Kodris platformu oluşturulurken ulusal ve uluslararası literatür taramaları yapılmıştır. Üniversiteler ve okullar ile kurulan iş birliği sayesinde pek çok kez değerlendirilme imkanı bulunmuştur. En iyi sonuçlara ulaşabilmek adına yurt dışı örnekleri yerinde incelenmiştir. Ülkemiz genelinde uygulanabilmesi için Ankara Üniversitesi tarafından onaylı müfredat hazırlanmıştır. Aynı müfredat Milli Eğitim Bakanlığı tarafında da onay aşamasındadır.

  • Öğrencilerimize algoritma kurma ve kurulan algoritmayı kodlamayı öğretme,
  • Bilgisayar gibi düşünme temeline dayanarak analitik düşünebilmeyi öğretme,
  • Programlı ve değişkenleri dikkate alarak işlemler yapmayı öğretme,
  • Problemler için en kısa yoldan çözüme ulaşmaya yönelik problem çözme yeteneğini geliştirmeyi öğretme gibi amaçlarımız bulunmaktadır.

Kodlama eğitimine yeni başlayanlar için en uygun kodlama dillerinde biri olan Python dili sayesinde öğrencilerimiz kullanılan platformdan bağımsız şekilde her türlü yazılımı geliştirebilmektedir. Yazımı ve anlaşılması kolay söz dizimi sayesinde günümüzde en popüler diller arasında yer alan Python dili sayesinde öğrencilerimiz kodlamayı severek öğrenmektedir.